Uitnodiging voor de Alpha Cursus

Uitnodiging voor de Alpha Cursus

Waar leef ik eigenlijk voor?

Wie is Jezus? En wat heeft Hij met ons leven te maken?

Als je met dit soort vragen rondloopt, kan de Alpha-cursus iets voor jou zijn.

 

Wat is de Alpha-cursus? 

De Alpha-cursus biedt iedereen een mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding op het  thema (een uitgangpunt van het christelijk geloof).
Aansluitend is er gelegenheid om in kleine groepen na te praten en vragen te stellen.

De Alpha-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Wat houdt het in? 

De Alpha-cursus duurt 10 weken:  één avond in de week plus een kort weekend. 

Wat komt er aan de orde?

 • Wat is bidden en hoe doe je dat?
 • Bijbellezen: waarom en hoe?
 • Hoe kan je zeker zijn van je geloof?
 • Waarom stierf Jezus aan het kruis?
 • Hoe zit het met de kerk?
 • Wie is de Heilige Geest?
 • Hoe leidt God ons leven?

Voor wie is het?

De Alpha-cursus is toegankelijk voor iedereen.

Bijvoorbeeld voor mensen:

 • Die het christelijk geloof willen leren kennen,
 • Die pas christen zijn geworden,
 • Die nieuw zijn in de kerk,
 • Die de basics van het christelijk geloof willen doordenken.
 • Die antwoord wil hebben op levens vragen.


Wanneer en waar is het?

Bij voldoende deelnemers wordt op woensdag 1 februari 2017 de Alpha-cursus avond gehouden in Uitzicht (Leeuwarden)

Elke avond begint om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en is om ongeveer 21.30 uur afgelopen. Voor alternatieve cursusdata en  locaties kun je kijken op de website: www.alpha-cursus.nl

Wat kost het?

De Alpha-cursus is gratis. Voor de maaltijd en het weekend wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.

Kun je deze kosten niet betalen, dan kun je daar altijd contact met ons over opnemen.

Opgave

Mocht je vragen hebben over de Alpha-cursus of wil je je opgeven?

Neem dan contact op met:
Sietze van der Wal (email)
0518-402469

Geef een reactie