Week van gebed

Week van gebed

Van 15 t/m 22 januari is het de nationale week van gebed. U bent van harte uitgenodigd om deze week te komen meebidden op diverse locaties in Leeuwarden.

15 januari: Messiaanse Gemeente Rehoboth, Bleeklaan 119
16 januari: Chr. Geref. Bethelkerk, Huizumerlaan 102
17 januari: De Salvator, Archipelweg 133
18 januari: Leger des Heils, Wollegaastdam 1 (Bilgaard)
19 januari: Vrije Baptistengemeente De Wijngaard, WTC-gebouw
20 januari: Vergadering van Gelovigen Uitzichtgem, Archipelweg 222
21 januari: Real Life & De Fontein, Goudenregenstraat 77

Elke avond is van 20.00-21.00 uur.

De gebedsweek staat in het teken van verzoening. De centrale bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening en onderlinge verbondenheid, net als het beeldmerk dat handen laat zien die naar elkaar reiken.

Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld.

Meer over de Week van Gebed vindt u op www.weekvangebed.nl.

 

Geef een reactie