zondag 9 februari 2020

zondag 9 februari 2020


1e Dienst

Welkom
378 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
195 Wij prijzen U, Vader en God
Dankgebed
145 Wat mooi, o God, is d' eenheid van uw kind'ren
314 Waardig, o waardig bent U, Heer
Gen 1:26 "Laat ons mensen maken naar ons beeld" & 2:18
Opb 21:9 "God verlangt naar ons" v18,21 
Psm 139: "God kent ons ondoorgrondelijk, Hij is almachtig, Hij weet alles"
367 Heer, U doorgrondt en kent mij
Mark 14:12 "toegeruste, bereide bovenzaal" een voorsmaak van de rust omhoog
Jes 24:23b "de Koning op de berg Sion"
Psm 133 " hoe lieflijk is de gemeenschap van broeders"
239 Jezus leeft in eeuwigheid
Gen 25:19 "Isaak bad, Rebecca wordt zwanger, 2 naties uit haar, Esau zal Jakob dienen'
13 Heer Jezus, U zij toegebracht
AVONDMAAL
1 Halleluja, lof zij het lam
258 U zij de glorie, Christus onze Heer
Dankgebed

2e Dienst


Klik hier om de opname als .mp3 bestand te downloaden

Geef een reactie